Bilimselliği Kanıtlanmış Metod

DilGoo’nun eğitim programı, bilimselliği kanıtlanmış bir programdır.

Da Vinci’nin hayallerini, fotoğrafik hafızasını ve düşünce süreçlerini görselleştirmek için kullanılan yüksek teknolojiyle birleştirilmiş bilimsel süreçler, adım adım Slow-Motion ve rotoscoping planları ile eşleştirilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Da Vinci’nin fotoğrafik hafızasını temel alan Visual yaklaşım üzerine yapılan çalışmalar, başarısı, etkinliği ve pratikliği nedeni ile büyük bir beğeni toplamıştır. Doğal olarak bu sonuçlar, bilim dünyasının ilgisini çekmiş ve dünyanın en önemli üniversitelerinde konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yaygınlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Visual yaklaşım üzerinde çalışan bilimadamı ve kullanıcı sayısının artması ile gelişim süreci hızlanmıştır.

Bu gelişmeler ile birlikte yeni yaklaşım, daha önce karşılaşılan öğrenme zorlukları, konsatrasyon eksikliği ve öğrenilen bilgileri unutma gibi problemleri tamamen ortadan kaldırmıştır. Eğitim sürecinde klasik kara tahta yerine beyin temelli öğrenmeyi merkeze koyan bu yaklaşım, son derece iyi sonuçlar üretmektedir.

Harvard University,Oxford University , Cambridge University, University College London , University of California gibi birçok üniversitede konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Da Vinci Metodu’nun, baz aldığı Audio Visual Mnemonic yaklaşım, öğrenciyi klasik kara tahta ve bir öğretmen kontrolündeki sıkıcı ders ortamından alarak, bilimsel bir sistem içerisinde öğrencinin dilediği yerde ve zamanda kendi başına izleyerek öğrenebileceği son derece verimli bir formata dönüştürmüştür. Da Vinci Metodu’nun geliştirilme sürecinde, öğrenme hızını ve verimliliği pozitif yönde etkileyen method of loci , mnemonic,mind palace, mind map, suggostepedia, classic largo baroque music gibi yeni kavramlar, metodun temel prensipleri olarak belirlenmiştir.