Da Vinci Metodu 1. video

Da Vinci Metodu ile eğitim yaklaşımı hakkında bilim dünyası ne

düşünüyor?

Bilimsel araştırmalar sonucunda, okuma ve yazmaya dayalı klasik yöntemlerden farklı olarak, pratik bir biçimde kullanılabilecek, önceliği hızlı ve kolay öğrenme olan Audio Visual Mnemonic tabanlı bir programın geliştirme çalışmaları ilk olarak ABD’de yapılmıştır.

Dünyanın en önemli üniversiteleri Audio Visual Mnemonic yaklaşım konusunda çok çeşitli bilimsel araştırmalar yaptılar. Klasik yöntemlerin verimsizliği nedeni ile yeni bir alternatif olarak geliştirilen bu yaklaşım oldukça geniş bir bilimadamı topluluğu tarafından sahiplenildi.

Bilimsel araştırmalar sonucunda hazırlanan bir program

Da Vinci’nin hayallerini, fotoğrafik hafızasını ve düşünce süreçlerini görselleştirmek için kullanılan yüksek teknolojiyle birleştirilmiş bilimsel süreçler adım adım Slow-Motion ve rotoscoping planları ile eşleştirilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Da Vinci’nin fotoğrafik hafızasını temel alan Visual Mnemonic yaklaşım üzerine yapılan çalışmalar, başarısı, etkinliği ve pratikliği nedeni ile büyük bir beğeni toplamıştır. Doğal olarak bu sonuçlar, bilim dünyasının ilgisini çekmiştir ve dünyanın en önemli üniversitelerinde konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yaygınlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Visual Mnemonic yaklaşım üzerinde çalışan bilimadamı ve kullanıcı sayısının artması ile gelişim süreci hızlanmıştır.

Bu gelişmeler ile birlikte yeni yaklaşım, daha önce karşılaşılan ezberleme zorlukları, konsatrasyon eksikliği ve ezberlenilen bilgileri unutma gibi problemleri tamamen ortadan kaldırmıştır. Eğitim sürecinde klasik kara tahta yerine beyin temelli öğrenmeyi merkeze koyan bu yaklaşım, son derece iyi sonuçlar üretmektedir.

Harvard University, Oxford University, Cambridge University, University College London, University of California, gibi birçok üniversitede konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Da Vinci Metodu’nun, baz aldığı Visual Mnemonic yaklaşım, öğrenciyi klasik kara tahta ve bir öğretmen kontrolündeki sıkıcı ders ortamından alarak, bilimsel bir sistem içerisinde öğrencinin dilediği yerde ve zamanda kendi başına izleyerek öğrenebileceği son derece verimli bir formata dönüştürmüştür. Da Vinci Metodu’nun geliştirilme sürecinde, öğrenme hızını ve verimliliği pozitif yönde etkileyen method of loci, mnemonic, mind palace, mind map, suggostepedia, classic largo baroque music gibi yeni kavramlar, metodun temel prensipleri olarak belirlenmiştir.