Da Vinci Metodu 5. video

Bilim adamlarının Da Vinci Metodu hakkındaki düşünceleri

Nobel ödüllü, bilim adamı Da Vinci metodunu onayladı.”

“Hafıza ve mekansal kavramayı sağlayan özel beyin hücrelerinin keşfi” çalışması Neuroscientist Prof.Dr. John O’Keefe’e 2014 Neuroscience Psikoloji ve Nobel ödülünü kazandırmıştır. O’Keefe sistematik bireysel hipokampal nöronların ateşleme özelliklerini etkileyen çevresel faktörleri analiz ederek yer hücrelerini keşfetti. Yazdığı kitapta hipokampusun bilgileri hafızaya kaydetmedeki işlevsel rolü öneren, bilişsel harita için uzamsal bellek işlevi ile Da Vinci Metodu’nda kullanılan method of loci’ın zaman ve mekan hücrelerine etkisini açıklayan deneysel analizlerini yazmıştır. Bu analiz şu şekildedir; Da Vinci Metodu’nda kullanılan method of loci ‘ da beyin aktivasyonları: Beyin taramaları gösteriyor ki, Da Vinci Metodundaki method of loci tekniğini kullananlar hafızalarının %90’nını kullanıyorlar. Mekansal farkındalıkta beynin bir çok bölgesinin aktif hale geliyor. Bu bölgeler, Medial parietal cortex, retrosplenial cortex ve sağ arka hippocampus beynin bilgileri alan ve kodlayan en önemli hafıza bölgeleridir. O’ Keefe Da Vinci Metodu hakkında şunları söylüyor:

”Öğrenme işlevleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak için “öğrenme organı” olan beynin incelenmesi gerekmektedir. Beynin öğrenme işlevleri hakkında bilgi sahibi olmadan verilen eğitim, bir elin neye benzediğini veya nasıl hareket ettiğini bilmeden bir eldiven tasarlamaya benzer. Da Vinci Metodu, beynin öğrenme işlevlerine göre dizayn edilmiş en etkili programdır.”

Neuroscientist Prof.Dr. John O’Keefe Modern Nöroloji Uzmanıdır. Aldığı ödüller 2014 Neuroscience Kavli Ödülü, 2014 Psikoloji ve Tıp Nobel Ödülü, 2013 yılında aldığı Louisa Gross Horwitz Ödülü ve daha birçok bilimsel ödül.

Audio Visual Tabanlı Mnemonic (Nimonik) animasyonlar bilgiyi hafızaya kaydeder.”

University of California’nın 19.Rektörü, Amerikalı Psikoloji Profosörü Richard Chatham Atkinson, insan belleği teorisi ile ilgili yaptığı yaygın çalışmalarla bilimsel, akademik ve idari başarılar elde etmiştir. Da Vinci Metodu’nu bilgisayar destekli öğretim ve öğrenme sürecini optimize etmek için geliştirdiği yöntemlerden dolayı American Psychological Associaton’s tarafından bilim ödülünü kazanmaya layık görülmüştür. Psikoloji Profosörü Richard Chatham Atkinson, Amerikan öğrencilerin Rusça ve İspanyolca öğrenmelerinde Da Vinci Metodu’nun, standart öğretim tekniklerinden ve imgelem içermeyen tekniklerden çok daha etkili olduğunu saptamıştır. Bu metodla öğrencilerin yabancı dile ait kelimeleri öğrenmekten zevk aldığını gözlemlemiştir. Yaptığı çalışmalarda 1 günde 1000 Rusça kelime öğrenen öğrenciler olmuştur. “Bu metodla yeni bir şeyler öğrenmek, ders çalışmak gibi sıkıcı değildir; aksine son derece eğlenceli ve keyif vericidir.” diyen bilim adamı bu konu hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor:

”Beyin ve sinir sisteminin yeni bir bilgi öğrenimi ile olan bağlantısını incelediğinizde bu yaklaşımın ne kadar beyin dostu olduğunu görürsünüz. Bu bağlantı şemasını beynin doğal çalışma prensiplerinde gözlemleyebilirsiniz. Zihinde canlandırma visualization diğer bir deyişle bilgilerin zihinde Mnemonic görüntüler halinde temsili, hafızaya bilgilerin kaydedilmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Aynı etkiyi bilgisayar ortamına aktarılan Audio Visual Mnemonic animasyonlarla sağlamak, gelişen teknolojiyle mümkün hale gelmiştir. ”

Prof.Dr. Richard Atkinson , University of California (Yunivörsidi of Kalifornya)’nın 19.Rektörü ve Psikoloji Profosörü, Beyin ve öğrenme üzerine yaptığı çalışmaları bilgisayar ortamına aktararak gerçekleştirdiği eğitimlerle ünlüdür.

Hızlı öğrenme ve hafıza metotlarında çığır açtı.”

Beynin nasıl öğrendiği konusunda son 30 yıl içinde beklenmedik gelişmeler oldu. Beyninin iki lobundan biri alınan bir hasta üzerinde, Nöropsikolog Prof.Dr. Roger Sperry’nin ortaya çıkardığı gerçekler hızlı öğrenme ve hafıza eğitimi metotlarında çığır açtı. Bu araştırma sonuçlarına göre, beynin sol lobunun, konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu, mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edildi. Araştırma sonuçları beynin sağ lobunda ise boyut, hacim, resim, görsel canladırma, renkler, şekiller, ritim, müzik gibi fonksiyonların icra edildiğini ortaya koydu. Beynin sol tarafı bilgiyi mantıklı ve doğrusal olarak işlemekte, hafızanın yer aldığı sağ lob ise artistik tarafı oluşturmakta, detaydan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte, bilgiyi görüntüler ve hayal gücüyle işlemektedir. “Sadece beyninizin sol lobunu kullanırsanız, yazarak ve okuyarak bilgileri hafızanıza kaydetmekde zorlanırsınız. Bu yüzden beyninizin sağ lobunuda kullanmalısınız.” diyen bilim adamının metod hakkındaki düşünceleri şöyledir:

”Dünya eğitim sisteminde bilgiyi aktarmaya dayanan “yazma-okuma”, “öğretme” metodundan ibaret kalan eğitim şekli beynin sol lobunun, diğer bir deyişle beynin yarısının kullanıldığı eğitim tarzıdır. Görselleştirme, ilişkilendirme, hayal gücü, renk, şekil, ritim, müzik ve yaratıcı düşünme gibi özelliklere sahip sağ lob fonksiyonları yerine getirelememektedir. Bu yüzden beynin her iki lob fonksiyonlarının birlikte dengeli olarak kullanılacağı, hafızaya hitap eden, görselliğin, ritmin ve müziğin de kullanıldığı bir öğrenme metodu şarttır. Beynin her iki lobuna da hitap eden Da Vinci Metodu, hızlı öğrenme ve hafıza metotlarında çığır açmıştır.”

Prof.Dr. Roger Sperry Beyin Uzmanı, bölünmüş beyin çalışmalarıyla ünlü bir nöropsikologtur. Bu çalışmaları sayesinde 1981 Nobel Fizyoloji veya Tıp ödülünü kazanmıştır.