İngilizce konuşmak için çabaladığımız bu günlerde kelime öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Tabii sonrasında İngilizce kelime öğrenemiyoruz. Halbuki tek istediğimiz günlük hayata ayak uydurabileceğimiz kadar İngilizce konuşabilmek, değil mi?

Günlük İngilizce konuşmak için cümle kalıpları zaten var. Ancak bu kalıpları kullanmak için içinde kullandığımız kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Cümlelerden önce sözcüklere odaklanmamız daha faydalı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

En çok kullanılan günlük İngilizce kelimeler nelerdir?

 

The – Bir (Article)

You – Sen, siz

That – Şu

He – O (Erkek cinsi)

She – O (Kadın cinsi)

It – O (Cansız)

For – İçin

On – Üstünde

With – İle

His – Onun

They – Onlar

Be – Olmak

This – Bu

Have – Sahip olmak

From – İtibaren

Or – Veya

One – Bir

Had – Vardı

By – Tarafından

Word – Kelime

But – Ancak

Not – Değil

 

 

 

 

 

What – Ne?

All – Tüm

We – Biz

When – Ne zaman?

Your – Senin, Sizin

Can – Edebilmek

Said – Dedi

There – Orada

Use – Kullanmak

An – Bir (Article)

A – Bir (Article)

Each – Her

Which – Hangi?

Do – Yap

How – Nasıl?

Their – Onların

If – Eğer

Up – Yukarı

Other – Diğer

About – Hakkında

Out – Dışarı

Many – Çok

Then – Sonra

Them – Onları

These – Bunlar

So – Yani, Böylece

Some – Bazı

Her – Onu (Kadın cinsi)

Make – Yapmak

Like – Beğenmek

Him – Onu (Erkek cinsi)

Into – İçinde

Time – Zaman

Look – Bakmak

Two – İki

More – Daha

Write – Yazmak

Go – Gitmek

See – Görmek

Number – Numara

No – Hayır

Way – Yol

People – İnsanlar

My – Benim

 

 

 

 

 

First – İlk

Water – Su

Call – Aramak

Who – Kim?

Oil – Yağ

Its – Onun (Cansız)

Now – Şimdi

Find – Bulmak

Long – Uzun

Down – Aşağı

Day – Gün

Get – Edinmek

Come – Gelmek

Made – Yaptı

May – Mümkün olmak

Part – Bölüm

Over – Üstünden

New – Yeni

Sound – Ses

Take – Almak

Only – Sadece

Little – Az

Work – Çalışmak

Know – Bilmek

Place – Yer

Year – Yıl, sene

Live – Yaşamak, canlı

Me – Ben, Beni

Back – Geri

Give – Vermek

Most – Çoğu

Very – Çok

After – Sonra

Thing – Eşya

Our – Bizim

Just – Sadece

Name – İsim

Good – İyi

Sentence – Cümle

Man – Erkek

Think – Düşünmek

Say – Söylemek

Great – Harika

Where – Nereye?

 

 

 

 

 

 

Help – Yardım

Through – Vasıtasıyla

Much – Çok

Before – Önce

Line – Çizgi

Right – Sağ

Mean – Anlamına gelmek

Old – Eski

Any – Herhangi

Same – Aynı

Tell – Söylemek

Boy – Erkek

Follow – Takip etmek

Came – Geldi

Want – İstemek

Show – Göstermek

Also – Ayrıca

Around – Etrafında

Form – Biçim

Three – Üç

Small – Küçük

Set – Kurmak

Put – Koymak

End – Son

Another – Bir diğeri

Well – İyi

Large – Geniş

Must – Zorunluluk

Big – Büyük

Even – Hatta

Such – Böyle

Because – Çünkü

Turn – Çevirmek

Here – İşte

Why – Neden?

Ask – Sormak

Went – Gitti

Men – Adamlar

Read – Okumak

Need – Lazım

Land – Arazi

Different – Farklı

Home – Ev

Us – Bizi

 

 

 

 

Move – Hareket etmek

Try – Denemek

Kind – Çeşit

Hand – El

Picture – Resim

Again – Yeniden

Change – Değiştirmek

Play – Oynamak

Spell – Hecelemek

Air – Hava

Away – Uzak

Animal – Hayvan

House – Ev

Point – Puan

Page – Sayfa

Letter – Harf, Mektup

Mother – Anne

Answer – Cevap

Found – Buldu

Study – Ders çalışmak

Still – Hala

Learn – Öğrenmek

 

 

 

 

 

Bu kelimeler genel olarak İngilizce konuşmada size yardımcı olacak en temel kelimelerdir. Kelimeleri günlük konuşmada kullanarak rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Bu saydığımız kelimelerin hepsini ezberlemekte, hatırlamakta zorluk çekeceğinizi düşünüyorsanız Dilgoo’nun yöntemini denemelisiniz. Dilgoo her İngilizce kelime için eğlenceli animasyonlar hazırlıyor. Bu animasyonlarda İngilizce kelimelerin okunuşunu Türkçe kelimelere benzeterek imgeleştiriyor. Bu şekilde animasyon izleyerek hem hızlı ve etkili İngilizce kelime öğreneceksiniz.

 

 

 

Günlük Hayatta En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler