Bir dile başlarken en önemlisi o dilin alfabesini iyice bilmektir. Çünkü dildeki kelimeleri okuyabilmek, harfleri tanıyabilmek o kelimeyi anlamakta büyük önem taşıyor. Tabii kelimeleri bilmek de cümle kurmanızı sağlıyor.

 

Bu yüzden alfabe bir dilin kökenidir diyebiliriz. İngilizce öğrenirken de aynı şekilde alfabeden başlamanız en doğrusu olacaktır. Çünkü ana dilimiz olan Türkçenin alfabesiyle ciddi farklılıkları olan bir dilden bahsediyoruz. İngilizce alfabenin yapısı farklı olduğundan dolayı işiniz zor olabilir. İngilizce alfabesi 26 harf ve 44 ses bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

İngilizce alfabesi

Aa    /ei/

Bb    /bi:/

Cc    /si:/

Dd   /di:/

Ee    /i:/

Ff    /ɛf/

Gg   /dʒi:/

Hh   /eɪtʃ/

Ii      /aɪ/

Jj      /dʒeɪ/

Kk    /kei/

Ll      /ɛl/

Mm    /ɛm/

Nn      /ɛn/

Oo      /oʊ/

Pp      /pi:/

Qq     /kjuː/

Rr      /ɑ:/

Ss      /ɛs/

Tt      /ti:/

Uu     /ju:/

Vv     /vi:/

Ww    /dʌbəljuː/

Xx       /ɛks/

Yy       /wai/

Zz       /zɛd/  

 

 

 

 

 

 

İngilizce alfabeyi bilmek neden önemli?

Genel olarak alfabeyi bilmek bir dil için çok önemlidir. İngilizce anlamak, İngilizce konuşabilmek için özellikle bilmeniz gerekiyor. İngilizce kelimeleri nasıl okuyacağınızı, nasıl yazacağınızı bilmezseniz dili zaten öğrenmiş olmayacaksınız. Bu yüzden İngilizce harflerin yazılışı ve okunuşunu bilmeniz gerekiyor.

Özellikle İngilizce harfleri doğru okumak her kelimenin nasıl okunduğunu bilmenize yol açacak. Bu sayede de İngilizce cümle kurduğunuzda karşınızdaki kişi ne demek istediğinizi rahatlıkla anlayacaktır.

Gelecekte işinizde, okulunuzda İngilizce yazmanız gereken her anda İngilizce alfabesini bilmeniz çok faydalı olacaktır. Çünkü yazılı metinlerde İngilizce kelimelerin doğru yazılışına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu gibi hatalar hiç profesyonelce olmaz.

Alfabeyi bilmeniz her yeni kelime öğrendiğinizde o kelimenin nasıl okunduğunu tahmin etmenize olanak sağlıyor. Tabii ki bazı istisnalar olabilir. Ancak yeni İngilizce bir kelime gördüğünüz anda nasıl telaffuz edeceğinizi iyi bileceksiniz. Bu sayede de İngilizce ile karşılaştığınız her kelimeye hazırlıklı olacaksınız.

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce sesler

Şimdi gelelim İngilizce sesler ve okunuşlarına. Bahsettiğimiz gibi İngilizcede 44 ses bulunmaktadır. Size İngilizce seslerini sıralayacağız ancak bu saydığımız seslerin okunuşlarını Youtube üzerinden dinlemeyi unutmayın.

 

ʌ      Cup, Cut, Monkey

ɑ:     Arm, Car, Hard

æ     Black, Hand, Have

e      Send, Wet, Letter

ə     Cinema, Again, Away

ɜ:    Turn, Nurse, Third

ɪ      Hit, Pill, In

i:     See, Need, Team

ɒ     Hot, Top, Watch

ɔ:    Bored, Call, Talk

ʊ     Put, Cook, Look

u:    Boot, Blue, Food

aɪ    Five, Pride, Kind

aʊ   Now, Brown, Cow

eɪ    Say, Rain, Face

oʊ   Go, Note, Open

ɔɪ     Boy, Toy, Voice

eə    Air, Care, Stairs

ɪə     Here, Near, Fear

ʊə    Pure, Cure, Tourist

 

b     Bread, Book, Black

d     Do, Drink, Draw

f      Film, Find, Flag

g      Give, Green, Girl

h      How, Heel, Had

j       June, Jelly, Yellow

k      Cat, Back, Sock

l       Leg, Lost, Last

m    Man, Mother, My

n     No, Nice, Napkin

ŋ     Sing, King, Thing

p     Pet, Cap, Pause

r      Red, Ring, Rules

s      Sun, Song, Smile

ʃ       Sugar, She, Shirt

t      Tea, Trip, True

tʃ     Check, Church, Cheese

θ     Think, Thick, Thunder

ð     This, Then, Brother

v     Voice, View, Vest

w    Went, Wound, Window

z      Zoo, Quiz, Crazy

ʒ      Casual, Vision, Television

dʒ    Just, Joy, Juice

 

 

 

 

 

 

 

Harfleri ve sesleri hızlı ve kalıcı bir şekilde ezberlemek istiyorsanız Dilgoo ile bunu başarabilirsiniz. Da Vinci metodunu kullanarak İngilizce kelimelerin hafızanızda kalıcı yer almasını sağlayan Dilgoo ile tanışın. Tanışmak için tıkla hemen.

 

 

 

 

İngilizce Alfabe Öğrenme