Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

SATICI (SMART LEARNİNG TECHNOLOGİES ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ):

Ünvanı: SMART LEARNİNG TECHNOLOGİES ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: İncekum mah. eski Antalya yolu cad. 23 r1 ALANYA/ANTALYA

Telefon: (0216) 706 01 36

MÜŞTERİ

Sipariş bilgilerinde adı geçen şahıs ve bilgileri

KONU

Bu Sözleşme, www.dilgoo.com (“Websitesi”) adresi üzerinden MÜŞTERİNİN verdiği sipariş üzerine gerçekleşen satış işlemiyle ilgili Tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu Sözleşmede kullanılan tanımlar, aksi açıkça belirtilmedikçe Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen anlamda kullanılmıştır.

MÜŞTERİ’nin Tüketici tanımına girmemesi halinde, cayma hakkı başta olmak üzere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerli olmayacak, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) yukarda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli: Online Kredikartı

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SMART EĞİTİM edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SMART EĞİTİMYA’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir

MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SATIŞ KOŞULLARI

MÜŞTERİ bu sözleşmeye konu siparişi vermeden ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesini imzalamadan önce; Ön Bilgilendirme Formunu ve özellikle içerisindeki sözleşme konusu hizmete/mala ilişkin temel nitelikleri, cins, adet, fiyat ve teslimat bilgilerini okuduğunu, sipariş konusu mala/hizmete ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgileri değerlendirdiğini ve ardından bu sözleşmeyi imzaladığını kabul eder.

MÜŞTERİNİN, sipariş ekranında “Mesafeli Satış Sözleşmesini Okudum” butonunu tıklayarak sipariş işlemini tamamlaması, bu Sözleşmenin okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelir.

MÜŞTERİ, bu Sözleşme konusu satışın, bu Sözleşmenin koşullarının yanı sıra Smart Eğitim Websitesi Kullanım Koşullarına ve Smart Eğitim Web sitesi Gizlilik Koşullarına tabi olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

Satış, Websitesindeki satış yönergeleri takip edilerek yapılır. MÜŞTERİ, Websitesinde özellikleri detaylı olarak açıklanan ürün/mal/hizmeti sipariş etmek için ilgili butonu tıkladığında; sipariş konusu ürünü içeren alışveriş sepetini ve içindeki ürüne ilişkin adet, özellik, KDV, indirim detayları ve siparişin ayrıntılı tutarlarını görür. Devam tuşu ile ilerlendiğinde MÜŞTERİNİN karşısına sipariş aşamasında girilmiş olan Fatura ve Teslimat adresi ile “Mesafeli Satış Sözleşmesi” çıkmaktadır. Taksit adedi(varsa) ve ödeme/kredi kartı seçenekleri bu sayfada seçilmektedir. Tüm bilgileri tamamladıktan sonra ekrana gelen Devam butonu tıklanmalıdır. Alışveriş işlemi tamamlandıktan sonra ekrana bir “sipariş alındı belgesi” gelir. Siparişinizin kabul edildiğine dair otomatik e-posta ve siparişinizin işleme konulduğu bilgisi, Sipariş aşamasında girmiş olduğunuz e-posta adresine gönderilir. Bu e-postanın alımıyla ilgili aksaklık olması halinde müşteri hizmetleri uzmanhafiza@gmail.com adresine e-posta atılabilir veya (0216) 706 01 36 numaralı telefondan müşteri hizmetleri aranabilir.

Websitesi tümüyle on-line çalışmaktadır. Stok ve fiyat bilgileri sürekli güncellenmektedir. Fiyatların geçerlilik süresi belirtilen süre ve/veya stoklarla sınırlıdır. SMART EĞİTİM, içeriği, fotoğrafları, görselleri ve fiyatları haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SMART EĞİTİM sorumlu tutulamaz. Promosyon uygulamaları, www.dilgoo.com adresinde belirtilen tarihler arasında ve koşullara tabi olarak geçerlidir. SMART EĞİTİM’nın promosyon, indirim ve benzeri uygulamaları önceden haber vermeksizin durdurma, kaldırma, değiştirme hakkı saklıdır.

Onsekiz (18) yaşından küçükler ve hukuken kısıtlı kişiler, Websitesinden alışveriş yapamaz.

SMART EĞİTİM’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sipariş konusu Ürünler/Mallar, MÜŞTERİ’nin belirttiği teslimat adresine ve irtibat kişisine; MÜŞTERİ tarafından siparişin verilmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir. MÜŞTERİ tarafından bildirilen kişilerin, teslimatı kabul etmemesinden SMART EĞİTİM sorumlu tutulamaz ve bu nedenle SMART EĞİTİM’dan herhangi bir zarar, ziyan talebinde bulunulamaz. Teslim süresi önceden MÜŞTERİ’ye bildirilerek on (10) gün uzatılabilir.

Teslimatın doğru ve zamanında yapılabilmesi, MÜŞTERİNİN vermiş olduğu adresin doğruluğuna ve açıklığına bağlıdır. Adresin doğru verilmesinden MÜŞTERİ sorumludur.

MÜŞTERİ, sipariş konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmeli ve kırık, çizik, ambalajı hasarlı ürünleri teslim almayarak kargo firmasını bilgilendirmelidir. Kural olarak; teslim alınan malın/hizmetin hasarsız ve ayıpsız olduğu kabul edilir.

Siparişin onaylandığı tarihte var olmayan ve Taraflarca önceden ön görülmeyen, Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen ve gelişen; Taraflardan herhangi birinin burada yazılı üstlenmiş olduğu borç ve sorumluluklarını zamanında, kısmen ya da tamamen yerine getirmelerine engel olan (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb) gibi haller mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek ve mücbir sebebin devamı sırasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Böyle bir durumda SMART EĞİTİM, bu durumu MÜŞTERİ’ye bildirecek ve on (10) günlük süre içerisinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

 GARANTİ:

www.dilgoo.com’den satın alınan, programların tüm derslerini içeren İngilizce Programı için yeterlilik koşuluna bağlı özel bir garanti taahhüdünde bulunmaktadır. Bu taahhüt program satın alındığı tarihten itibaren 365 gün süre içerisinde girilecek olan TOEFL-IBT ve IELST sınavlarının dinleme ve konuşma bölümlerinde ortanın altında bir puan alınması durumunda, sınav sonuç belgesinin SMART EĞİTİM’ya ulaştırılması şartına bağlıdır. MÜŞTERİ’nin adı, soyadı ve bilgilerini içeren sınav sonuç belgesinde TOEFL-IBT sınavında dinleme ve konuşma bölümlerinde 30 üzerinden 15, IELTS sınavında dinleme ve konuşma bölümlerinde 9 üzerinden 4 puanın altında bir puan SMART EĞİTİM tarafından tespit edildiğinde, SMART EĞİTİM, MÜŞTERİ’nin yapmış olduğu ödemeyi %100 iade etmeyi taahhüt etmektedir. Bu sınavların puan sistemlerinde değişiklik yapılması durumunda eski puan sisteminin karşılığı olan yeni puanlar esas alınacaktır. Bu özel taahhüt dışında, SMART EĞİTİM bu programın kusursuz, hatasız olduğu ve MÜŞTERİ’nin özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

SMART EĞİTİM’dan satın alınan ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan promosyon/aksesuar ve benzeri ürünler için; ilgili ürünlere üretici/ithalatçı ve sağlayıcı firmalarının verdiği garantiler geçerlidir. SMART EĞİTİM dışındaki üretici/ithalatçı firmalar tarafından verilen bu tip garantiler için Garanti süresi, üretici/ithalatçı ve sağlayıcının tanımış olduğu süreyle sınırlıdır. Üçüncü şahıs üretici/ithalatçı/tedarikçilere ait garanti koşullarının tespiti için ürünle birlikte sunulan varsa garanti belgesi, tanıtma kılavuzu ya da ürün broşürleri dikkatlice incelenmelidir. Eğer varsa garanti kapsamında ortaya çıkabilecek arızalar için ilgili üretici/ithalatçı ya da sağlayıcı firmalara başvurulmalıdır. SMART EĞİTİM’nın bu kapsamda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

SMART EĞİTİM, satışa sunduğu tüm hizmetleri/malları stoklarında bulundurmak için gereken azami özeni ve dikkati göstermektedir. Hizmetlerin/Malların sunulmasında bir aksaklık olması halinde, durum MÜŞTERI’ye duyurulur ve uygun seçenekler sunulur.

Bu Satış Sözleşmesinden ve sipariş edilen Hizmet/Malla ilgili doğabilecek ihtilaflarda SMART EĞİTİM’nın sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak üzere, satış konusu malın bedeliyle sınırlıdır.

HİZMET/MAL BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

MÜŞTERİ, satış konusu malın/hizmet karşılığında yukarıda belirtilen toplam bedeli ödeyecektir. Paketleme, kargo ve teslim masrafları SMART EĞİTİM tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ürün bedeline dahildir

SMART EĞİTİM tarafından kabul edilen ödeme seçenekleri şunlardır:

www.dilgoo.com adresi üzerinden kredi kartıyla ödeme

Teslimat adresinde SMART EĞİTİM’nın çalıştığı kargo firmasına nakit ödeme

Teslimat adresinde SMART EĞİTİM’nın çalıştığı kargo firmasına kredi kartıyla ödeme

Ödeme koşullarından birini kullanarak ödeme yapmanız, söz konusu ödeme kaynağını kullanmaya yetkili olduğunuz ve bunu onayladığınız anlamına gelmektedir.

Websitesi üzerinden Kredi Kartıyla Ödeme seçeneğinin tercih edildiği durumda; Siparişin işleme alınma zamanı, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapılmasına müteakip SMART EĞİTİM yetkililerinin gerekli incelemeyi yaparak aktifleştirdiği andır. Ödeme sırasında, kredi kartı ödemesi farklı nedenlerden dolayı onaylanmayabilir. Limit aşımı, hatalı bilgi girişi, kullanım tarihinin geçmesi, güvenlik kodunun yanlış ya da eksik girilmesi, onay işlemi sırasında geçici bağlantı sorunları yaşanması, kayıp/çalıntı ihbarlı kart olması gibi hallerde “provizyon alınamadı’’ mesajı alınmaktadır. Ödeme onayının başarısız olduğu, tamamlanmadığı anlamına gelen bu mesaj üzerine kart bilgileri 3. şahıslarla paylaşılmadan, ilgili banka ile bağlantı kurulmalıdır. MÜŞTERİ, ödemenin herhangi bir sebeple onaylanmaması, yasa dışı kart kullanımı ve MÜŞTERİ ile Banka arasındaki kredi ilişkisinden dolayı SMART EĞİTİM’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

Ödeme seçeneği olarak taksitli satış seçilmiş ise ve MÜŞTERİ, birbirini takip eden iki taksiti ödemede temerrüde düşerse; alacağın tamamı muaccel olur. Bu durumda SMART EĞİTİM, alacağın tamamının ödenmesini talep edebilir. SMART EĞİTİM’nın, MÜŞTERİ’nin temerrüde düşmesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Taksitlerin belirtilen vadelerde ödenmemesi halinde; ödenmeyen tutar için taksit tarihi ile ödeme günü arasındaki süre üzerinden T.C Merkez Bankasının yıllık, değişen oranlarda, kısa vadeli avans işlemleri için uyguladığı reeskont faizi oranında gecikme faizi işleyecektir.

MÜŞTERİ’ye ait ödeme bilgileri, hukuka aykırı işlem yapıldığına dair bir şüphe oluşması durumunda yetkili kamu kurumları ve/veya adli mercilerle paylaşılabilir.

Fatura, 1.2. ve 6.1. maddelerinde belirtilen bilgilere göre düzenlenecek ve Ürün/Malla birlikte MÜŞTERİ’ye teslim edilecektir. MÜŞTERİ, 1.2. maddede belirtmiş olduğu adres bilgisinin güncel, doğru olduğunu ve bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

Herhangi bir sebeple sipariş konusu mal/hizmet bedelinin ödenmemesi, ilgili banka tarafından iptal edilmesi veya benzeri bir durum sebebiyle söz konusu bedelin SMART EĞİTİM tarafından tahsil edilememesi halinde; SMART EĞİTİM’nın teslimat yükümlülüğü, başkaca bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

MÜŞTERİ tarafından hukuka aykırı bir ödeme işlemi yapılması nedeniyle SMART EĞİTİM’ya yapılan ödeme banka tarafından teslimattan sonra iptal edilirse; MÜŞTERİ, tüm teslimat ve kargo masrafları kendisine ait olmak üzere sipariş konusu ürünü/malı derhal SMART EĞİTİM’ya iade edecektir. Bu süre zarfında sözleşme konusu malın/hizmetin kullanılması, ambalajının açılması veya zarar görmesi halinde; SMART EĞİTİM’nın zarar ziyanını talep hakkı saklıdır.

CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ’nin Tüketici olması halinde; Ürünün/Malın tesliminden itibaren ondört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin, cezai şart ödemeksizin ve satış işlemine konu Ürünün/Malın ambalajının açılmamış olması kaydıyla; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında cayma hakkı vardır. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikte cayma hakkının kullanılamayacağı belirtilen mal ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

– Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)

– Her türlü yazılım ve programlar

– DVD, VCD, CD ve kasetler

– Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

– Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler , tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir

MÜŞTERİ, cayma hakkını, belirtilen süre içerisinde SMART EĞİTİM’ya iadeli taahhütlü posta veya kargo yazılı bildirimde bulunarak ve ilgili iade formunu doldurarak kullanabilir.

MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanabilmesi için cayma bildiriminin madde 7.1’de belirtilen süre içerisinde yapılması ve Ürünün/Malın (ve birlikte teslim edilen tüm aksesuar, hediye, orijinal kutu ve benzeri ürünlerin) ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve zarar görmemiş şekilde SMART EĞİTİM’ya iade edilmesi şarttır. Ürün/Mal iadesi, SMART EĞİTİM tarafından MÜŞTERİ’ye iletilen iade formu doldurularak; ürünün sevk irsaliyesi, ürün faturası aslı ve SMART EĞİTİM tarafından duyurulan kargo firması aracılığıyla faturada yer alan adrese yapılacaktır. İadeye ilişkin sevk irsaliyesi ve fatura aslı ulaşmayan ürünler iade alınmayacaktır. Ambalajı açılmış, zarar görmüş ürünler için cayma talebi kabul edilmez.

Cayma hakkına ilişkin masraflar, MÜŞTERİ’ye aittir.

SMART EĞİTİM, talebin kendisine ulaşmasından itibaren on (10) gün içerisinde Cayma hakkının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını tespit edecek ve MÜŞTERİ’nin ödediği bedeli iade edecektir. Ayrıca cayma talebine konu Ürünü/Malı, yirmi (20) gün içerisinde geri alacaktır.

Özel Taahhüt Olmaması: SMART EĞİTİM’nın burada yazılı koşullar ve yasada tanınmış uyulması zorunlu emredici haklar dışında özel bir iade taahhüdü yoktur. Özel ya da ürün bazlı kampanyalarda; kampanya koşulları geçerlidir.

KULLANIM SÜRESİ 

www.dilgoo.com sitemizden alınan usb bellek eğitimlerinde eğitim setinin kullanım süresi, ilk kurulum yapılan cihazın kullanım süresi kadardır. Usb bellek içerisindeki yazılım için Alıcıya sağlanan teknik destek süresi 24 aydır. 24 aydan sonra yazılımla ilgili yaşanacak herhangi bir sorundan firmamız sorumlu değildir.

www.dilgoo.com sitemizden alınan online eğitimlerde kullanım ve teknik destek  süresi 12 aydır. 12 ay sonunda kullanım süresi biten paketler Alıcı erişimine kapatılacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MÜŞTERİ’ye satışı gerçekleştirilen Smart Eğitim Eğitim Programları ve ilgili tüm materyal ve benzeri dokümantasyonun tüm mülkiyet hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve diğer hakları yalnızca ve münhasıran SMART EĞİTİM’ya aittir. Smart Eğitim Eğitim Programıyla birlikte sağlanan üçüncü şahıs üretici/ithalatçı/tedarikçilere ait promosyon/aksesuar ve benzeri ürünler varsa, bu materyallere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil tüm haklar materyalde belirtilen üçüncü şahıslara aittir.

MÜŞTERİ, sipariş konusu ürünlere/hizmetlere yönelik veya bu kapsamdaki herhangi bir materyal veya dokümantasyon ile ilgili, burada belirtilen şahsi kullanım lisansı dışında, hiçbir hak elde etmemektedir. MÜŞTERİ, sipariş konusu mala/hizmete ilişkin bedelin ödenmesi koşuluyla, yalnızca sipariş konusu ürün veya hizmeti, kendi kişisel amaçları doğrultusunda kullanmak üzere münhasır olmayan ve süresiz bir şahsi kullanma lisansı edinmiş olacaktır.

MÜŞTERİ’nin, sipariş ettiği fikri mülkiyet konusu ürün/hizmetleri; çoğaltma, işleme, yayma, ticari amaçla kullanma, kiralama, bağışlama ve burada açıkça izin verilmeyen hiçbir işlemi gerçekleştirme hakkı bulunmamaktadır.

Programın çoğaltılması, yayılması ve ticari amaçla kullanımı dahil bu Sözleşmede açıkça izin verilen kullanım dışında her türlü kullanım, lisanssız kullanım teşkil etmekte, SMART EĞİTİM’nın fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmekte ve ihlali gerçekleştirenlerin cezai ve hukuki sorumluluğunu gerektirmektedir. Lisans ihlali teşkil eden fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

KİŞİSEL VERİLER

MÜŞTERİ, Websitesine sunacağı kişisel bilgilerin, yürürlükteki hukuka tabi olacağını ve bu bilgilerin satın alma işlemiyle ilgili amaçlar doğrultusunda kullanılacağını, işleneceğini, saklanacağını ve SMART EĞİTİM’nın faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ’nin bilgileri, üçüncü şahıslarla ancak aşağıda yazılı hallerde paylaşılacaktır:

SMART EĞİTİM’nın bir işletme veya malvarlığı satın alması veya satması halinde; kişisel bilgiler, bu işletme veya mal varlığının muhtemel alıcı ya da satıcıları ile paylaşılabilecektir.

SMART EĞİTİM’nın tüm malvarlığının üçüncü bir kişi tarafından iktisap edilmesi halinde; devredilen malvarlığı içerisinde MÜŞTERİ kişisel belgeleri de olacaktır.

SMART EĞİTİM, hukuki yükümlülüklere uygun davranmak için veya bu Sözleşme koşullarının uygulanmasını sağlamak amacıyla veya diğer müşterilerin veya üçüncü şahısların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu bilgileri açıklayabilir ya da paylaşabilir. Dolandırıcılığın önlenmesi ya da kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kurumlarla yapılacak olan bilgi alışverişi de bu kapsamda yer alır.

MÜŞTERİ, SMART EĞİTİM’ya, bu kişisel verilerin yeni ürün ve hizmetler, kampanyalar hakkında tanıtım yapılması, geliştirilecek yeni ürün ve hizmetler ve ticari iletişim için kullanılması, işlenmesi konusunda onay vermiştir.

Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi, bu madde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

GENEL KOŞULLAR

MÜŞTERİ, Tüketici tanımına giriyorsa, Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar çerçevesinde yetkili olan ilgili İlçe Tüketici Hakem Heyetine, İl Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Başvurular, MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

MÜŞTERİ Tüketici tanımına giriyorsa; bu Sözleşmede açıkça düzenlenmeyen hallerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer geçerli mevzuat hükümleri uygulanır. MÜŞTERİ’nin Tüketici tanımına girmemesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayıp: Tüketici tanımına giren MÜŞTERİNİN Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yer alan ayıplı ürün/ayıplı hizmetlere ilişkin yasal hakları saklı olup kullanımı, yasada belirtilen koşullar tabidir. Tüketici tanımına girmeyen MÜŞTERİ için Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Değişiklik ve Takibi: SMART EĞİTİM, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin satış koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. SMART EĞİTİM’nın satış koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, her alışveriş/kullanım öncesinde koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir.

Devir: MÜŞTERİ, SMART EĞİTİM’nın yazılı izni olmadan, bu Sözleşmeyi veya bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini kısmın veya tamamen üçüncü bir şahsa devredemez. SMART EĞİTİM, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, önceden izin almaksızın üçüncü şahıslara devredebilir.

Bölünebilirlik: Bir hükmün veya hükmün bir kısmının yetkili mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilir kısmı bundan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bağlayıcı Sözleşme: Bu Sözleşme ancak yazılı olarak veya dijital icap-kabul yöntemiyle değiştirilebilir.

Kayıtlar: Bu Sözleşmeden ve satış işlemlerinden doğabilecek ihtilaflarda SMART EĞİTİM’nın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtları, resmi ve özel tüm kayıt, belge ve dokümanlar ile SMART EĞİTİM tarafından MÜŞTERİ’ye yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

Uygulanacak Hükümler: Bu Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Satış koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Sözleşmenin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

İmza: İşbu sözleşme internet üzerinden karşılıklı ve dijital olarak icap-kabul yöntemiyle imzalanmıştır.

Bilgi ve İletişim: Satış Koşullarına ilişkin sorularınız için (0216) 706 01 36 numaralı telefondan veya uzmanhafiza@gmail.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : SMART LEARNİNG TECHNOLOGİES ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI : Sipariş bilgilerinde adı geçen şahıs.